Privacy-verklaring

Deze website heeft tot doel mijn verzameling te tonen

op een wijze,  zoals die voor verzamelaars gebruikelijk is.

Van bezoekers worden geen persoonlijke gegevens bewaard

of op welke wijze dan ook opgeslagen of verspreid.